چک کچ شظ ظش,چکاوک چکه چکه چاره چهار,ظاهر ظهور ظلم مظلوم نظم منظم,جک چک جک چک جک چک جک چک,از نظر غول چراغ جادو چه چیزی خوب است,چاره مظلومان در برابر ظلم چیست,چرا نظام ها دچار بی نظمی شده اند,چند نفر از شاگردان منظم هستند,نظر شما درباره نظام های چند منظوره چیست

درش شانزدهم

حرف  چ  با انگشت کوچک دست راست تایپ می‌شود. همان طور که متوجه شده اید، سه حرف چ، ج و ح را باید با انگشت کوچک دست راست تایپ کنید. باید دقت به خرج دهید که این سه حرف به جای هم تایپ نشوند. با تدریج و با تمرین بیشتر، به این کار عادت خواهید کرد.
حرف  ظ  با پایین آمدن انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌شود.

 

درس شانزدهم از تایپ فارسی

 

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00