شپ تپ گژ بژ,گچ پژ ژپ چگ,پژمرده پایدار ژاله دژخیم واژه,پر پرواز پرنده پای پرش پوینده,چهار یا پنج پرستو به چشم می خورد,نژادپرستی هرچه باشد محکوم است,جعفر ژولیده و پابرهنه از حجره بیرون پرید,رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

درس هجدهم

در این درس، دو حرف  پ  و  ژ  را تمرین می‌کنیم. جایگاه این دو حرف، در صفحه‌کلیدهای مختلف متفاوت است. در صفحه کلیدهای ویندوزی رایج، پ ممکن است در گوشه‌ی بالا-راست یا بالا-چپ واقع شده باشد. که در این صورت، به ترتیب، با انگشت کوچک دست راست، یا انگشت کوچک دست چپ تایپ خواهد شد. اما اگر از صفحه کلید استاندارد فارسی استفاده می‌کنید، این حرف با حرف M انگلیسی هم‌جایگاه است و با انگشت اشاره دست راست تایپ می‌شود.

حرف ژ نیز یا در گوشه بالا-راست قرار دارد و یا با کلید ترکیبی Shift+ز تایپ می‌شود. در حالت اول، باید با انگشت کوچک دست راست تایپ شود. اما در حالت دوم (که در صفحه کلید استاندارد فارسی هم چنین است) باید به صورت ترکیبی و با گرفتن Shift سمت راست با انگشت کوچک دست راست و تایپ دکمه مربوط به C انگلیسی توسط انگشت وسط دست چپ (یا انگشت اشاره دست چپ) تایپ شود.

یک خبر خوب! با تمام کردن این درس، ما تمام حروف فارسی را تمرین کرده‌ایم.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00