سص2 مخ9 سص2 مخ9 سص2 مخ9,9م 2س 9م 2س 9م 2س 9م 2س,ص2 خ9 ص9 خ2 29 92 42 79 32 98,از ساعت 9 به بعد جایزه 2 برابر می شود.,2 با 2 می شود 4 و 4 با 4 می شود 8,4 و 2 و 3 می شود 9 و 9 منهای 7 می شود 2.,33229988 و 32987322 .,قیمت این کالا تنها 29 هزار تومان است.,234،344،789 یک عدد 9 رقمی است.

درس بیست و سوم

عدد ۲ را با انگشت انگشتر دست چپ و عدد ۹ را با انگشت انگشتر دست راست تایپ کنید. با صبر و حوصله پیش بروید و اگر دیدید در اعداد قبلی مشکل دارید،‌ برگردید و دروس مربوط به آن‌ها را دوباره چند بار تمرین کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00