شض1 کح0 شض1 کح0 شض1 کح0 شض1 کح0,ش1 ک0 ش1 ک0 ش1 ک0 ش1 ک0 ش1 ک0 ش1 ک0,10001101110001101010,10 در 10 مساوی 100,10،000،000 ریال معادل 1،000،000 تومان است.,10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,او متولد 3 خرداد 1379 است.,نمره 18 از 20 نمره خوبی است.,قدمت این بنا به حدود 1000 سال پیش بر میگردد.

درس بیست و چهارم

در این درس دو عدد ۱ و ۰ را تمرین می‌کنیم. ۱ با انگشت کوچک دست چپ و ۰ با انگشت کوچک دست راست تایپ می‌شود.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00