بف5 تغ6 بف5 تغ6 بف5 تغ6 بف5 تغ6,56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56,ت76 ب45 ت76 ب45 ت76 ب45,ت6 ب5 ت6 ب5 ت6 ب5 ت6 ب5,08954758698541256,تورم 12.5 درصدی در دوره شش ماهه.,او متولد 1365 است.,مساحت ایران 1،648،195 کیلومت مربع است.

درس بیست و پنجم

در این درس با تمرین تایپ دو عدد ۵ و ۶، آموزش تایپ اعداد به اتمام می‌رسد. عدد ۵ را با انگشت اشاره دست راست و عدد ۶ را با انگشت اشاره دست چپ تایپ خواهیم کرد. فاصله این دو دکمه با جای پیش‌فرض انگشتان زیاد است. بنابراین، در تمرین، نیاز به دقت و تمرکز بیشتری خواهید داشت.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00