در 1335، در اولین سرشماری رسمی، جمعیت ایران 18،954،704 نفر گزارش شد.,از این جمعیت، حدود 32 درصد، یعنی 6،002،621 نفر در شهرها ساکن بوده اند.,در سرشماری سال 1390، جمعیت کشور بالغ بر 75149669 تن بوده است.,در این سرشماری جمعیت تهران 8154051 نفر، مشهد 2749374 نفر و اصفهان 1756126 بوده است.,کرج با 164626 نفر، تبریز با 1494988، و شیراز با 1460665 نفر در رتبه های بعد قرار دارند.,گفته می شود در سال 1395، جمعیت ایران از مرز 80 ملیون نفر گذشته است.

درس بیست و ششم

حالا که تایپ اعداد ردیف بالای صفحه کلید را آموختیم، بیایید در این درس آن‌ها را به همراه همه‌ی آنچه تا کنون آموخته‌ایم، مرور کنیم. این درس غول مرحله‌ی آخر اعداد است! این درس را آرام و باحوصله انجام دهید. مرتبا به صفحه کلیدی که در این پایین نمایش داده می‌شود نگاه کنید، تا جای اعداد را گم نکنید. اگر خیلی در این درس مشکل داشتید، برگردید و دروس اعداد را دوباره تمرین کنید. بریم؟

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00