درس بیست و هشتم آموزش تایپ یک نمونه نامه اداری,به نام خدا,تاریخ :,شماره :,پیوست : دارد,به : سازمان فنی و حرفه ای ,از : شرکت پیشگام وابسته به انرژی اتمی نطنز,موضوع : آموزش اینترنت,عطف به نامه شماره,از آن سازمان محترم درخواست می شود یک نفر مدرس را جهت آموزش اینترنت,به این مرکز معرفی نمائید . ضمنا خواهشمند است دستور فرمائید,چند نسخه از جزوه آموزشی اینترنت به این شرکت ارسال نمایند.

درس بیست و هشتم

درس بیست و هشتم آموزش تایپ یک نمونه نامه اداری

در این درس یک نمونه نامه اداری به ارگانهای اداری را با هم تایپ خواهیم کرد 

نمونه نامه اداری به ارگان‌های دولتی

به نام خدا

تاریخ : ۷/۸/۱۳۸۱

شماره : پ/۷۵۰۳۴

پیوست : دارد

به : سازمان فنی حرفه‌ای استان البرز

از : شرکت پیشگام وابسته به انرژی اتمی نطنز

موضوع : آموزش اینترنت

عطف به نامه شماره ۴۴۱ مورخ ۵/۶/۱۳۸۱ از آن سازمان محترم درخواست می‌شود یک نفر مدرس را جهت آموزش اینترنت به این مرکز معرفی نمائید . ضمناً خواهشمند است دستور فرمائید چند نسخه از جزوه آموزشی اینترنت به این شرکت ارسال نمایند.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00