کگ گک گکگک گشک شگ مشگ,گل گلاب گمنام گمگشت کام گام گمان,گیس لاتین التماس تنگنا نگاشت گلگشت,سگ مشنگ گس گسست,بلیت سینما گم گشت,مگس میان این مکان گم است,تا نگشتی بی گمان بی تابی نکن,سگ سنگی منگ منگ است

درس ششم

در این درس حرف  گ  را به همراه حروف پیشین تمرین خواهیم کرد. حرف  گ  با انگشت کوچک دست راست تایپ می‌شود. به خاطر داشته باشید که پس از تایپ هر حرف، انگشتی که آن حرف را تایپ کرده باید به دکمه‌ی خانه باز گردد.

آموزش تایپ فارسی درس ششم

انگشت کوچک نسبت به انگشتان دیگر نیاز به تمرین بیشتری دارد. پس پیشنهاد می‌کنیم این درس را چند بار تکرار کنید. با اتمام این درس، شما تایپ سریع تمام حروف فارسی ردیف میانی صفحه کلید را آموخته اید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00