تع عت بق قب تق بع تعتع بقبق تقتق بعبع,عقل عقیل عاقل تعقل عقلی,قلاب عقاب نقاب تعامل معاملات,معلم انقلاب اقتباس اشتعال,مقابل لااقل لقمان تعلیم تعلم قلب,اعتنا قشنگ متعامل انشعاب,بقال تقلب علامت مقامات,نقل نبات عسل شکلات تنقلات

درس هفتم

در این درس، دو حرف  ع  و  ق  را از ردیف بالا به همراه حروف پیشین تمرین خواهیم کرد. برای تایپ حرف  ع  انگشت اشاره دست راست از موقعیت پیش‌فرض خود (دکمه ت) به سمت بالا حرکت می‌کند و پس از تایپ ع به جای اصلی خود از می‌گردد. حرف  ق  را نیز به همین ترتیب با انگشت اشاره دست چپ تایپ می‌کنیم.

درس هفتم آموزش تایپ فارسی و سریع

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00