نهنه یثیث هنهن ثیثی نثنه یهیه,هع قث تعنه بقیث بقیه تنقیه,همت ثلث تهمتن لثه میهن,هنا مهمات مثلث قهقهه ثعلب,این همان اهن ثالث بیمه مثنی,هاله ثابت همینی هست که هست,اقبال تقبل اهمال تثنیه هابیل,هما تهنیت تسلیت تثلیث مقام

درس هشتم

شما اکنون در حال یادگیری تایپ ده‌انگشتی هستید. سرعت شما به تدریج و با گذشت زمان به طور خود به خود افزایش خواهد یافت. پس دقت را فدای سرعت نکنید و بیشتر روی دقت متمرکز شوید. اکنون دو حرف  ه  و  ث  را به حروف قبلی اضافه می‌کنیم.  ه  را با انگشت وسط دست راست و  ث  را با انگشت وسط دست چپ تایپ کنید.

درش هشتم از آموزش تایپ ده انگشتی فارسی

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00