مخ سص خم صس خمنه صسیث,مخمصه خلاص خالص اخلاص استخلاص,خمس خامس خمسه مخمس تخمیس,صلب صلیب تصلب صلابت مصلب,صنم سلسله خاک مصیبت تخمین,معامله بنگاه معاملات ملکی,شخصیت شخیص خاص با تشخیص متخصص,تنها علت تعلیل معلل قسمت تبعی,شعله عشق عاشق همیشگی است

درس نهم

حرف  خ  را با انگشت انگشتری دست راست و حرف  ص  را با انگشت انگشتری دست چپ تایپ می‌کنیم.

درس نهم از آموزش تایپ سریع فارسی

 

توصیه می‌کنیم هر چند درس یک بار، برگردید و درس‌های قبلی را هم تمرین کنید.

 

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

هم‌تایپ را به دوستانتان هم معرفی کنید
0 خطا
هم‌تایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت شما با خطا حدود درصد و سرعت شما کلمه در دقیقه بود.
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.
00:00