کح حک شض ضش شح ضک

مضحک ضاحک کاحض حاکض

حبیب محبت ضاله ضلالت حض

حسن حسین محسن احسان تحسین

کح حک شض ضش شح ضک

مضحک ضاحک کاحض حاکض

حبیب محبت ضاله ضلالت حض

حسن حسین محسن احسان تحسین

درس ده

دوباره نوبت به انگشتان کوچک می‌رسد. حرف ح را با انگشت کوچک دست راست و حرف ض را با انگشت کوچک دست چپ تایپ می‌کنیم.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

همتایپ؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس hamtype.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت