نهنه یثیث هنهن ثیثی نثنه یهیه

هع قث تعنه بقیث بقیه تنقیه

همت ثلث تهمتن لثه میهن

هنا مهمات مثلث قهقهه ثعلب

این همان اهن ثالث بیمه مثنی

هاله ثابت همینی هست که هست

اقبال تقبل اهمال تثنیه هابیل

هما تهنیت تسلیت تثلیث مقام

درس هشت

شما اکنون در حال یادگیری تایپ ده‌انگشتی هستید. سرعت شما به تدریج و با گذشت زمان به طور خود به خود افزایش خواهد یافت. پس دقت را فدای سرعت نکنید و بیشتر روی دقت متمرکز شوید. اکنون دو حرف ه و ث را به حروف قبلی اضافه می‌کنیم. ه را با انگشت وسط دست راست و ث را با انگشت وسط دست چپ تایپ کنید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

همتایپ؛ وبسایت آموزش تایپ ده‌انگشتی فارسی و انگلیسی

نمودار پیشرفت

با ثبت نام ، می‌توانی نمودار روند پیشرفت خود را در هر درس ببینی و به گزارش‌های تحلیلی در مورد روند کلی آموزش تایپ خود دسترسی داشته باشی.

ثبت نام کنید

نیاز به کیبورد فیزیکی

برای استفاده از درس‌ها، یک کیبورد فیزیکی به دستگاه خود وصل کنید و یا در رایانه شخصی یا لپتاپ خود به آدرس hamtype.ir بروید.

نحوه اتصال کیبورد به گوشی و تبلت